Cirkev


Gréckokatolícka cirkev
Odpustová slávnosť v tomto roku je 24.7.2011

Rímskokatolícka cirkev
Odpustová slávnosť v tomto roku je 19.6.2011