Akcie


ZO SZTP - DEŇ MATIEK a DEŇ OTCOV - 2013

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mám a tretia júnová nedeľa zase patrí otcom. Naša organizácia ZO SZTP v Sečovskej Polianke už tradične spája tieto dva sviatky v jeden deň a v tomto roku 2013 sme si pripomenuli tieto výnimočné dni v sobotu 18. mája.