Akcie


ZO SZTP - Bardejov 2012

Dňa 7. augusta 2012 sa uskutočnil jednodňový výlet členov našej organizácie do starobylého a veľmi krásneho mesta Bardejov. Medzi najkrajšie zážitky patrila návšteva múzea - bývalej Radnice, kde nám bol daný perfektný výklad o histórii tohto mesta, jej vzniku a prosperite. Hneď nato, sme navštívili Baziliku minor svätého Egídia. Po poklone a modlitbe pred oltárom, sme s úžasom obdivovali prácu a um starých majstrov, ktoré boli vynaložené pri výstavbe tohto nádherného kostola.