Akcie


ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku - VČS zo dňa 18.2.2012

Dňa 18.2.2012 sa konala vo fašiangovej atmosfére výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Sečovskej Polianke. V správe predsedníčka organizácie pani Anna Kmecová zhodnotila bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť za rok 2011 a boli vytýčené nové aktivity pre rok 2012. Vo voľbách na ďalšie volebné obdobie bola do funkcie predsedu zvolená opäť pani Anna Kmecová.

VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012
VČS - 18.02.2012