Zber komunálneho a separovaného odpadu rok 2012


                   Týmto Vám poskytujeme kalendár vývozu odpadu z domácností na rok 2012 a krátke poučenie o správnom triedení odpadu v domácnostiach. Poučenie nájdete nižšie za kalendárom na tejto stránke. Prípadné zmeny budeme aktualizovať v priebehu roka.


Júl 2012

02. 07. 2012      Pondelok       Komunálny odpad

11. 07. 2012     Streda           Pet - fľaše

16. 07. 2012     Pondelok       Komunálny odpad

30. 07. 2012     Pondelok       Komunálny odpad

August 2012

08. 08. 2012    Streda            Sklo

13. 08. 2012    Pondelok        Komunálny odpad

22. 08. 2012    Streda            Pet - fľaše

27. 08. 2012    Pondelok        Komunálny odpad

September 2012

05. 09. 2012    Streda            Zmiešané plasty

10. 09. 2012    Pondelok        Komunálny odpad

19. 09. 2012    Streda            Papier, Tetrapak

24. 09. 2012    Pondelok        Komunálny odpad

26. 09. 2012    Streda            Pet - fľaše

Október 2012

03. 10. 2012    Streda            Elektroodpad

08. 10. 2012    Pondelok        Komunálny odpad

17. 10. 2012    Streda            Pet - fľaše

22. 10. 2012    Pondelok        Komunálny odpad

November 2012

05. 11. 2012    Pondelok       Komunálny odpad

14. 11. 2012    Streda           Sklo

19. 11. 2012    Pondelok       Komunálny odpad

21. 11. 2012    Streda           Pet - fľaše

December 2012

03. 12. 2012      Pondelok      Komunálny odpad

05. 12. 2012      Streda          Zmiešané plasty

12. 12. 2012      Streda          Pet - fľaše

17. 12. 2012      Pondelok      Komunálny odpadZásady zberu:

Papier:
- noviny, časopisy, kartóny

Do vreca nevkladajte! - papier špinavý, mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly, /Tetrapak/.


Sklo:
- prázdne sklenené fľaše, črepy, úlomky

Do vreca nevkladajte! - porcelán, zrkadlá, autosklo, žiarivky, žiarovky, sklo kombinované s iným materiálom.


Pet - fľaše:
- plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením

Do vreca nevkladajte! - plastové fľaše od olejov, tetrapak-škat. obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.


Kovové obaly:
- plechovky od alko, nealko nápojov - zlisované

Do vreca nevkladajte! - kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a pod.


Zmiešané plasty:

- fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plast. stoličky a hračky, fľaše od aviváže, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.
Do vreca nevkladajte! - tetrapak, plast. fľaše od olejov, podlah. krytiny, špinavé fólie zo stavieb, polystyrén.


Pneumatiky:
- pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m - bez diskov.

Elektronický odpad:

- biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech., Elektron odpad musí byť v celku s elektron. časťami.

Nevkladajte! - vyhrievacie telesá s výmurovkou

Tetrapak:
- škatuľové obaly od nápojov ( džúsy, mlieko ) zlisujte stlačením.
Do vreca nevkladajte! - špinavé obaly, papier, kartóny, fólie a pod.


                                                                                                     
                                                                                             Za porozumenie Ďakujeme!