Obecné zastupiteľstvo


 
Starosta obce Sečovská Polianka : MVDr. Marián Fedor
Mobil : 0905 515 195


Zástupca starostu obce: Mgr. Ján Karol
Poslanci:  JUDr. Iveta Berešová
                 Mgr. Radovan Ceľuch
                 Ing. Ján Havran
                 Bc. Ján Kačmár
                 Mgr. Ján Karol
                 Monika Košárová
                 Michal Lehončák
                 Ing. Ján Michalenko
                 Ján Hatala   Komisia finančná a správy majetku


   Predseda: Mgr. Radovan Ceľuch
   Členovia: Michal Lehončák
                   Ing. Martina Kačmárová
                   Mgr. Ján Hreňo
                   Miron Kocan   Komisia výstavby a regionálneho rozvoja


   Predseda: Ing. Ján Michalenko
   Členovia: Ing. Ján Havran
                   Ing. Vladimír Pavúk
                   Ing. Michal Šulič
                   Marián Popaďák
                   Peter Popaďák   Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu 


   Predseda: Monika Košarová
   Členovia: MVDr. Dagmar Fedorová
                   Mgr. Daniela Víťazková
                   Štefan Gut
                   Mgr. Vladimír Ištok
                   Valéria Makohusová
                   František Goda
                   Peter Tirpák   Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku


   Predseda: JUDr. Iveta Berešová
   Členovia: Bc. Ján Kačmár
                   Mgr. Mária Hatalová
                   Anna Šoganičová
                   Gabriel Kohút