Informácie


Rekonštrukcia priestorov Materskej školy

 


     Dňa 21.2.2011 o 10.hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov obce pre Materskú školu v Sečovskej Polianke, za účasti starostu obce MVDr. Mariána Fedora, celého pedagogického zboru Materskej školy a všetkých detí.   

                  
     Na začiatok sa prihovoril náš starosta k učiteľom a deťom, a následne prestrihol slávnostnú stuhu. Deti mali prichystaný krátky program, ktorý bol ukončený malým pohostením a odovzdávaním čokolád deťom starostom obce MVDr. Mariánom Fedorom. Veľké poďakovanie však vyslovujeme aj Ing. Františkovi Katonovi.