Informácie


Predaj vodomernej a kanalizačnej šachty

 
   Obecný úrad v Sečovskej Polianke oznamuje občanom, že si môžu zakúpiť vodomerné a kanalizačné šachty.

    Vodomerné 1ks : 228 EUR
    Kanalizačné s tesnením 1ks:  výška 1,5m 155,80 EUR
                                                   výška 1,2m 153,40 EUR
                                                   výška 1,4m 154,61 EUR


Platba v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Sečovskej Polianke. Ceny sú uvedené s DPH. Informácie na tel. č.: 488 2081
                                       448 2080
                                       448 0716


Obecný úrad v Sečovskej Polianke.