Informácie


Informačná tabuľa o obci


      V piatok 13.5.2011 pribudla v našej obci nová informačná tabuľa Slanské vrchy. Združenie Slanské vrchy - východ v spolupráci s niektorými obcami vytvorili projekt s účelom priniesť občanom základné vedomosti o obciach a Slanských vrchoch.

      Na tejto tabuli nájdete niečo o polohe obce Sečovská Polianka, jej histórii, prírode či zaujímavostiach z jej lokality. Tabuľa obsahuje aj fotografie zobrazujúce aktuálne skutočnosti obce.

      Táto informačná tabuľa tvorí nielen informačný, ale aj estetický doplnok. Veríme, že túto snahu ocenia nielen ľudia z okolia, ale taktiež samotní občania v Sečovskej Polianke. Tabuľa je umiestnená na mieste blízko pri Balkánskej zmrzline. Na príprave obsahovej stránke tohto projektu sa pričinila samotná obec Sečovská Polianka a o vyhotovenie sa postaralo združenie Slanské vrchy - východ. Ďakujeme za podporu a čas, ktorý venujete pri tejto zaujímavosti v našej obci.


Autor: Miroslav Dargaj