Spravodajstvo obce Sečovská Polianka


 
Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Sečovská Polianka


Obec Sečovská Polianka úspešne zrealizovala projekt „Sečovská Polianka – rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).
Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Sečovská Polianka (zníženie celkovej spotreby elektrickej energie je oproti pôvodnému stavu viac ako 35%). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky. Nové moderné LED svietidlá od nemeckého výrobcu SITECO sú nielen úsporné no i esteticky dotvárajú tvár obce.

                                           klikni


Menovkyne našej obce


Košická Polianka, okres Košice-okolie, 940 obyvateľov, iniciátorka a usporiadateľka I. Stretnutia Polianok ČSSR 25. – 27.6.1982, spoločne so Sečovskou Poliankou je od roku 1984 spoluorganizátorkou turistických prechodov Slanskými vrchmi „Z Polianky do Polianky“ (30. ročník v roku 2013), PSČ: 044 41, www.kosickapolianka.sk 


Tovarnianska Polianka, okres Vranov nad Topľou, 124 obyvateľov; PSČ: 094 01; web: cez Google.sk


Blatná Polianka, okres Sobrance, 160 obyvateľov, usporiadateľka V. Stretnutia Polianok ČSSR 23. – 25.6.1989, iniciátorka a usporiadateľka I. ročníka priateľského futbalového turnaja o Putovný pohár Polianok Východoslovenského kraja 10.7.1983, turnaje uskutočňované do r. 1988 striedavo v Blatnej, Sečovskej a Košickej Polianke; web: www.blatnapolianka.sk 


Nižná Polianka, okres Bardejov, 258 obyvateľov, s Vyšnou Poliankou usporiadateľka III. STRETNUTIA Polianok ČSSR 7. – 9.6.1985, usporiadateľka Pochodu vďaky Dukla – Svidník, ktorého sa 21. – 22.5.1983 zúčastnilo 72 účastníkov z 5 Polianok ČSSR, PSČ: 086 36; www.niznapolianka.ocu.sk


Vyšná Polianka, okres Bardejov, 125 obyvateľov, s Nižnou Poliankou usporiadateľka III. STRETNUTIA Polianok ČSSR 7. – 9.6.1985, PSČ: 086 36; web: cez Google.sk


Nechválová Polianka, okres Humenné, 127 obyvateľov, PSČ: 067 33; www.nechvalovapolianka.sk


Nová Polianka, okres Svidník, najmenšia spomedzi slovenských Polianok, 66 obyvateľov, PSČ: 089 01; web: cez Google.sk


Tatranská Polianka, okres Poprad, jedna z tatranských osád od r. 1888, ktorá je súčasťou Mesta Vysoké Tatry, iniciátorka a usporiadateľka Zrazu turistov z Polianok ČSSR 6. – 7.11.1982, Sanatórium Dr.Guhra na liečenie respiračných chorôb, PSČ: 059 82; web: cez Google.sk


Nová Polianka, okres Poprad, najmladšia tatranská osada založená v r. 1956, ktorá je súčasťou Mesta Vysoké Tatry, Vysokošpecializovaný ústav pre choroby pľúcne, PSČ: 059 83; web: cez Google.sk 


Polianka, kopaničiarska obec v okrese Myjava odčlenená od mesta Myjava v r. 1955, má 380 obyvateľov, PSČ: 907 01; web: cez Google.sk


Valašská Polanka, ČR, okres Vsetín, 1347 obyvateľov, usporiadateľka IV. STRETNUTIA Polianok (SETKÁNÍ POLANEK) ČSSR 12. – 14.6.1987, PSČ: 756 11; www.valasskapolanka.cz


Polanka nad Odrou, ČR, mestská časť Města Ostrava, 4300 obyvateľov, najväčšia z Polianok SR a ČR, PSČ: 725 25; www.polanka.cz


Polánka, ČR, mestská časť Města Moravský Krumlov, okres Znojmo, 420 obyvateľov; www.polanka.wbs.cz


Polánka, ČR, obec v okrese Plzeň-jih, 48 obyvateľov, najmenšia z Polianok ČR, PSČ: 335 01; web: cez Google.sk


                                                                                 --oOo--


Na Slovensku aj v ČR je ešte niekoľko obcí, ktorých miestnymi časťami sú Polianky, resp. Polanky alebo Polánky, avšak bez právnej subjektivity, napr. miestna časť Polianky v obci Látky, okres Detva, web: www.latky.sk, časť Polianka v obci Donovaly, okres Banská Bystrica a i.

 


Vážení spoluobčania,

Touto formou si dovoľujem Vás informovať o zmene zberu elektroodpadu v obci Sečovská Polianka, ktorý nebude zbieraný podľa harmonogramu: „Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti – rok 2012“, ale od 1.8.2012 zber elektroodpadu bude riešený v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch zberného dvora elektroodpadu na prevádzkárni obce – v susedstve predajne chleba a pečiva firmy TOFAKO.

Dôvodom je:
a) pri vykládke elektroodpadu pred brány domov v deň zberu podľa harmonogramu, dochádzalo k ich rozoberaniu určitými skupinami a znečisťovaniu okolia a priestranstiev obce rozoberanými dielmi elektroodpadu,
b) zber realizovaný obcou bol potom v mnohých prípadoch zberom nádob bez odovzdávacej hodnoty a naviac znamenal čistenie obce od rozobratých častí elektroodpadu a zbytočné náklady,
c) nová forma umožňuje pohodlné odovzdanie elektroodpadu obyvateľmi a elektroodpad je v takej podobe, ako si ho vyžadujú odoberajúce spoločnosti.

V prílohe je aj leták , ktorý presne definuje logistické skupiny elektroodpadov, ktoré bude možné odovzdať na zbernom dvore elektroodpadov. Zodpovednou osobou bude p. Anna Tomašová.

Zároveň Vás informujem, že na troch miestach v obci budú uložené viditeľne označené kontajnery, kam môžete kedykoľvek odovzdať textil, oblečenie, hračky a obuv. Odvoz bude riešený každých 14 dní.

Cieľom je znížiť náklady obyvateľov a obce na uloženie do odpadu hádzaných vecí , pričom mnohé z týchto komodít sa ešte dajú využiť a môžu poslúžiť iným.

Ďakujem za pochopenie.


S pozdravom
                                                                                                     MVDr. Marián Fedor v.r.
                                                                                                            starosta obce